fbpx

ГНСС/RTK мережі «System.NET», надано особливий статус – «Геодезична мережа спеціального призначення «System.NET» (ГМСП «System.NET»).

Адміністратор банку геодезичних даних – «Науково-дослідний Інститут геодезії і картографії» виконав геодезичну прив’язку перманентних базових станцій мережі «System.NET» до Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем Державної геодезичної мережі України та надав статус:

Геодезичної мережі спеціального призначення із присвоєнням назви – «Геодезична мережа спеціального призначення «System.NET»(ГМСП  «System.NET»).

Дані послуги було виконано згідно постанови Кабінету Міністрів України “Порядок побудови Державної геодезичної мережі” №646 від 7 серпня 2013 року, де пункти УПМ ГНСС та пункти Державної геодезичної мережі є вихідними пунктами для побудови геодезичних мереж спеціального призначення.

Обчислення супутникових геодезичних спостережень на станціях мережі  ГМСП «System.NET» та обчислення їх координат в системі IGS14 (епоха спостережень) були виконані з оцінкою точності визначення координат кожної станції. Середні квадратичні похибки визначення координат станцій не перевищують 0.002 м.

Координати станцій мережі  ГМСП «System.NET» визначені у системі координат УСК 2000 с значеннями нормальних висот станцій у Балтійській системі висот 1977 року із використанням моделі квазігеоїда УКГ-2017.

У відповідності до Звіту НДІГК Інв№ 127/1 від 12.09.2019 мережа станцій «System.Net», ПрАТ «Систем Солюшнс», отримує статус «Геодезична мережа спеціального призначення» із правом розповсюдження  коригуючої диференційної  поправки для визначення місцеположення в реальному часі та результатів ГНСС-спостережень на станціях для забезпечення топографо-геодезичної, кадастрової та містобудівної діяльності, інженерно-геодезичних вишукувань об’єктів будівництва, гірничої справи, формування інженерної та транспортної інфраструктури.

 

P.S.  Практичне використання технології RTK передбачає контроль диференційного поля на пунктах ДГМ чи ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних, у відповідності до наказу Мінагрополітики №509 від 02.12.2016 р., реєстрація в Мінюсті №1646/29776 від 19 грудня 2016 р., пункт 8.